Zákonné upozornenia

§ 1 Ručenie za obsah
Podľa všeobecných zásad sme zodpovední za vlastný obsah našich stránok. Informácie obsiahnuté v tejto internetovej ponuke sme starostlivo vypracovali a usilujeme sa o ich priebežnú kontrolu. Napriek tomu nemôžeme ručiť za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a priebežnú dostupnosť. Záväzné informácie, poradenstvo, odporúčania alebo vysvetlenia poskytujeme výlučne v rámci individuálnej komunikácie.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť našu internetovú ponuku, doplniť ju, skrátiť alebo aj celkom stiahnuť. Neručíme ani za to, že bude obsah našej internetovej ponuky vhodný pre užívateľa a jeho účely.

§ 2 Externé prepojenia
Naša ponuka obsahuje aj prepojenia na webové stránky, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. V žiadnom prípade si neprivlastňujeme tento obsah a neručíme zaň. Za obsah odkazovaných stránok je zodpovedný výlučne príslušný poskytovateľ danej stránky. Na odkazovaných stránkach sme nezistili protizákonný obsah. Bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona nie je možné od nás kedykoľvek vyžadovať dodatočnú obsahovú kontrolu odkazovaných stránok. Prosím, ihneď nám oznámte, ak sa prostredníctvom našich prepojení dostanete k stránkam, ktorých obsahy by sa Vám zdali byť podozrivé. Keď sa dozvieme o porušeniach zákona prostredníctvom obsahu na odkazovaných stránkach, takéto prepojenia ihneď odstránime. Toto prehlásenie platí pre všetky prepojenia, ktoré sú spojené s našimi stránkami.

§ 3 Autorské právo
Obsah, stvárnenie a štruktúra našej internetovej ponuky sú chránené autorským právom a výslovne si vyhradzujeme všetky vlastnícke práva. Predovšetkým rozmnožovanie, spracovanie, rozširovanie a každý spôsob použitia si vyžadujú náš písomný súhlas, pokiaľ nie je opatrenie zbavené povinnosti súhlasu na základe zákonných ustanovení. Preberanie a kopírovanie týchto stránok je povolené iba na súkromné, nekomerčné použitie. Výnimku tvorí textový a obrazový materiál daný k dispozícii v rubrike „Tlač“ na žurnalistické účely. Vkladanie hypertextových odkazov na naše internetové stránky je povolené iba po našom predchádzajúcom písomnom schválení.

Dôležité upozornenie:
Použitie kontaktných údajov uvedených v tiráži na účel komerčnej reklamy je výslovne neželané. Prípustné je iba vtedy, ak spoločnosť winkler udelila predchádzajúci písomný súhlas alebo už existuje obchodný vzťah. Spoločnosť winkler a všetky osoby uvedené na tejto webovej stránke týmto vyjadrujú svoj nesúhlas s akýmkoľvek komerčným použitím a zdieľaním údajov.

Odporučiť túto stránku Odporučiť túto stránku

odporúčaná webová stránka spoločnosti winkler

Seiten-Teil-Formular

Odporučiť túto stránku
Prosím, vyplňte všetky povinné polia (*)

Ďakujeme! Vaša správa sa úspešne odoslala.

Ľutujeme, ale túto správu nebolo možné odoslať.