Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre naše prevádzky na Slovensku si môžete prečítať tu:


VOP pre Slovensko