Informácie k ochrane údajov

Nasledujúcimi upozorneniami by sme vám chceli poskytnúť prehľad o tom, aký druh údajov sa zhromažďuje pri používaní našich internetových stránok a akým spôsobom sa využívajú. Samozrejme, pri všetkých operáciách spracovania údajov postupujeme v súlade s platnými nemeckými predpismi o ochrane osobných údajov.

a) Zhromažďovanie údajov, využívanie údajov a zdieľanie údajov

Pri používaní našich internetových stránok sa zaznamenávajú informácie všeobecnej povahy. K nim patria názvy otvorených stránok, použitý webový prehliadač, použitý operačný systém, názov domény poskytovateľa internetových služieb, názvy prevzatých súborov, ako aj dátum a čas prístupu. Na základe týchto informácií nie je možné vracať sa k vašej osobe. Používame ich výlučne na interné systémové a štatistické účely. Ďalšie osobné údaje sa evidujú len vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytnete, napríklad v rámci osobného požiadania o poradenstvo. Osobné údaje sú individuálne údaje týkajúce sa osobných a vecných pomerov určitej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ako napríklad vaše meno, vaša adresa alebo vaše telefónne číslo. Vaše údaje sa nepredávajú, neprenajímajú ani sa iným spôsobom nesprostredkujú tretej osobe bez vášho súhlasu. Sprostredkovanie osobných údajov štátnym zariadeniam alebo úradom sa realizuje iba vtedy, ak si to vyžadujú právne predpisy.

b) Súbory cookie

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na analýzu webových stránok spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „súbory cookie“, textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať vaše používanie webových stránok. Informácie o vašom používaní týchto stránok vytvorené prostredníctvom súboru cookie sa spravidla prenesú na server spoločnosti do USA, kde sa uložia. Použitím anonymizácie IP na tejto webovej stránke skráti Google vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša plná IP adresa na server Google do USA a tam sa skráti. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, aby zostavila správu pre prevádzkovateľov webových stránok o aktivitách vykonávaných na webovej stránke a aby poskytla ďalšie služby spojené s používaním webových stránok a používaním internetu. Rovnako spoločnosť Google v prípade potreby odovzdá tieto informácie tretím osobám, ak to predpisuje zákon, alebo pokiaľ tretie osoby spracovávajú tieto údaje z poverenia spoločnosťou Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade neuvedie vašu IP adresu do súvislosti s inými údajmi od Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade zrejme nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov zhromaždených o vašej osobe spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedené účely. Evidencii a spracovaniu údajov generovaných cez súbory cookie a údajov vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky prostredníctvom služby Google Analytics môžete zabrániť cez Google tak, že si na nasledovnom odkaze (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) stiahnete a nainštalujte dostupný doplnok prehliadača.

Okrem toho môžete evidencii prostredníctvom Google Analytics zabrániť kliknutím na tento odkaz. Nastaví sa súbor Opt-Out-Cookie, ktorý v budúcnosti zabráni ukladaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky:

 

Deaktivovať Google Analytics

 

Bližšie informácie o podmienkach používania a o ochrane údajov nájdete na webovej stránke http://www.google.com/analytics/terms/sk.html alebo na webovej stránke https://www.google.de/intl/sk/policies/.

 

Chceme poukázať na to, že táto webová stránka používa službu Google Analytics s rozšírením „anonymizeIp“, a preto spracováva IP adresy iba v skrátenej podobe, aby sa vylúčila možnosť priameho priradenia ku konkrétnym osobám.

c) Bezpečnosť
Vaše osobné údaje budú pred prenosom a spracovaním zakódované, aby boli chránené pred zásahom neoprávnených osôb. Výslovne však poukazujeme na to, že pri prenose údajov cez internet nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť údajov. Toto platí predovšetkým pri komunikácii prostredníctvom e-mailu.

d) Práva dotknutej osoby
Kedykoľvek máte právo informovať sa o tom, či a aké osobné údaje o vašej osobe sú uložené v spoločnostiach Christian Winkler GmbH & Co. KG a Winkler Sampet spol. s.r.o. Ak by boli napriek našej snahe o správnosť údajov a ich aktuálnosť uložené nesprávne informácie, na vaše požiadanie ich opravíme.
Váš súhlas s ukladaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom krátkej správy.
Vaše údaje uložené v spoločnostiach Christian Winkler GmbH & Co. KG a Winkler Sampet spol. s.r.o. sa v tomto prípade vymažú.

Vaše odvolanie zašlite na adresu:

Christian Winkler GmbH & Co. KG
Leitzstraße 47
70469 Stuttgart
Nemecko
Telefón: +49 (0) 711/85999-0
Telefax: +49 (0) 711/85999-109
E-mail: info@winkler.de

Odporučiť túto stránku Odporučiť túto stránku

Prosím, vyplňte všetky povinné polia (*)

Ďakujeme! Vaša správa sa úspešne odoslala.

Ľutujeme, ale túto správu nebolo možné odoslať.