V čom si najlepší?

Hľadáme ľudí, ktorí radi pracujú v tíme a dokážu vlastnou silou dať veci do pohybu. Ľudí, ktorí majú špeciálnu kvalifikáciu a osobné schopnosti. Predovšetkým ale hľadáme ľudí, ktorí k nám zapadnú. Tak ako zamestnanci na tejto strane. Chcete sa tiež stať súčasťou spoločnosti winkler? Tak si o nás môžete urobiť správny obraz.

Voľné miesta

Poinformujte sa tu o našich mnohostranných ponukách pracovných miest. Ktorá oblasť podnikania vás zaujíma? Ktoré mesto u vás prichádza do úvahy? A o aký druh nástupu sa snažíte? Pokiaľ ste našli vhodnú ponuku, prihláste sa priamo cez náš online formulár. Tešíme sa na vaše prihlášky!

Tu prejdite k aktuálnym voľným pracovným miestam v podnikateľskej skupine winkler

Práca v spoločnosti winkler

Vstup do profesijného života

Takmer 1700 zamestnancov pracuje v spoločnosti winkler a pokračuje tak vo viac než 100-ročnej histórii firmy. Tiež vzdelávanie má v spoločnosti winkler dlhú tradíciu: Vždy bolo naším cieľom, aby sme mohli sami vzdelávať naše nové pracovné sily. Preto u nás hrajú veľmi dôležitú úlohu školenia a ďalšie vzdelávanie.

 

 

Koho hľadáme

Celkom zásadne hľadáme do spoločnosti winkler zamestnancov, ktorí sú ochotní všetko realizovať a žiť podľa nášho firemného sloganu „Keď to je od firmy winkler, sedí to.“. Osoby s pozitívnym životným postojom. Osoby, ktoré sú otvorené, komunikatívne a spoľahlivé a pripravené pokračovať v 100-ročnej histórii firmy.

 

Ak vám to vyhovuje, potom sedíte do nášho tímu.

Kategórie odbytu

Pre nás sú obzvlášť zaujímavé dva druhy kvalifikácie: K spoločnosti winkler patria buď technici, čo majú odbyt v krvi, napríklad z oblastí technológií motorových vozidiel, úžitkových vozidiel alebo poľnohospodárskych strojov, alebo taktiež zamestnanci odbytu s dobrými technickými znalosťami.

Najlepšie samozrejme so základom v oblasti náhradných dielov pre úžitkové vozidlá. Šancu však dávame aj angažovaným a komunikatívnym začiatočníkom, ktorí napríklad prestúpili z produktovej oblasti autobusov, hydrauliky, cisterien a návesov so silom, elektroniky/diagnostiky, stlačeného vzduchu a i.

 

 

Kategórie skladu a logistiky

V ideálnom prípade ukážete, že máte vzdelanie v oblasti skladovej logistiky. Atraktívni sú pre nás aj takí zamestnanci so vzdelaním ako mechanici motorových vozidiel alebo maloobchodu. Predovšetkým potom, keď majú znalosti z oblasti maloobchodného predaja/logistiky alebo sa o to jednoducho zaujímajú.

Základný predpoklad pre všetkých zamestnancov oblasti skladu a logistiky: Hľadáme kolegov, ktorí radi aktívne riešia vzniknuté situácie a sú odolní.

Kategória techniky

Pre našu technickú prevádzku platí: Chceli by sme nákladné diely zachovať pomocou jedného z dlhých reťazcov vytvárania hodnôt, pretože je to viac ekologické a energeticky úspornejšie než zabudovanie nových dielov.

Na tento účel hľadáme predovšetkým naozajstných odborníkov z oblasti opráv úžitkových vozidiel a hydraulických valcov a zváracej techniky. Keďže naša technická prevádzka umožňuje okrem obvyklých štandardov mnoho riešení, ako sú špeciálne opravy alebo zváracie práce, sú u nás vítaní obzvlášť zamestnanci, ktorí uvažujú s nadhľadom, radi sa vo veciach vŕtajú a neboja sa remeselných výziev.

 

 

Naše tipy

Iniciatívna žiadosť o miesto

Tešíme sa, že budete iniciatívni a pošlete nám podklady týkajúce sa vašej žiadosti o miesto nezávisle na aktuálne vypísaných pracovných miestach. Najlepšie je využiť náš online formulár so žiadosťou. Prehľad o tom, pre aké oblasti hľadáme zamestnancov, nájdete v ponuke „Koho hľadáme“.

Náš tip:
Skontrolujte ešte raz aktuálnu ponuku pracovných miest. Pri iniciatívnej žiadosti doplňte svoje podklady týkajúce sa vašej žiadosti o miesto oddeleným sprievodným listom. Tešíme sa na vašu žiadosť.

 

Váš kontakt pri otázkach týkajúcich sa žiadosti:
Christian Winkler GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Leitzstraße 47
D-70469 Stuttgart
T: +49 711 85999-510

Takto sa môžete správne uchádzať o prácu

Máte záujem o niektoré naše pracovné miesto alebo výučné miesto? Ak sa váš profesionálny a osobný profil zhoduje s uvedenými požiadavkami, tešíme sa na vašu žiadosť.

 

Na tento účel nám zašlite nasledujúce podklady/informácie:

  • žiadosť
  • životopis s aktuálnou fotografiou
  • osvedčenie o vzdelaní, školské vysvedčenie, príp. študijné vysvedčenie (žiadatelia o vzdelávacie miesto nám zašlú posledné tri školské vysvedčenia)
  • pracovné osvedčenie a osvedčenie o praxi
  • plat predstavivosť

 

Pre vašu žiadosť využite online formulár so žiadosťou. Celková veľkosť vašich odoslaných príloh vo formáte Word alebo PDF by nemala prekročiť 10 MB.

 

 

Aj toto by vás mohlo zaujímať

Odporučiť túto stránku Odporučiť túto stránku

odporúčaná webová stránka spoločnosti winkler

Seiten-Teil-Formular

Odporučiť túto stránku
Prosím, vyplňte všetky povinné polia (*)

Ďakujeme! Vaša správa sa úspešne odoslala.

Ľutujeme, ale túto správu nebolo možné odoslať.

Kariéra a vzdelávanie. Firma winkler ako zamestnávateľ

Firma winkler je neustále v pohybe, a preto stále hľadá kvalitných a aktívnych zamestnancov. Žiadatelia by mali vynikať odbornými aj ľudskými kvalitami. Pretože firma winkler kladie veľký dôraz na úzku spoluprácu a priateľskú atmosféru. Naviac u odborníkov v oblasti úžitkových vozidiel podporujeme a vyžadujeme myslenie a konanie s vlastnou zodpovednosťou. Vynikajúca východisková pozícia pre zamestnancov, ktorí sa môžu rozvíjať profesijne aj osobne. To platí obzvlášť pre mladých ľudí, ktorí sa v súčasnosti odborne vzdelávajú s vynikajúcimi kariérnymi perspektívami v 27 pobočkách.