Informacje prawne

§ 1 Odpowiedzialność za zawartość
Ponosimy odpowiedzialność za własną zawartość naszych stron według ogólnych zasad. Informacje podane w tej ofercie internetowej przygotowaliśmy z należytą starannością i staramy się na bieżąco je kontrolować. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności, aktualności, kompletności oraz ciągłej dyspozycyjności. Wiążących informacji, konsultacji, zaleceń lub objaśnień udzielamy wyłącznie w ramach indywidualnego kontaktu.
Zastrzegamy sobie możliwość w każdej chwili zmiany, uzupełnienia, skrócenia lub także całkowitego wstrzymania naszej oferty internetowej. Nie ręczymy również, że zawartości naszej oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego zamierzeń.

§ 2 Linki do innych stron
Nasza oferta zawiera także linki do stron internetowych, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. Nie przywłaszczamy sobie w żaden sposób tych zawartości i nie przejmujemy za nie odpowiedzialności. Za zawartość podlinkowanej strony jest odpowiedzialny wyłącznie oferent danej strony. Nielegalne zawartości podlinkowanych stron nie były dla nas rozpoznawalne. Nie można jednak wymagać dodatkowego kontrolowania w każdej chwili zawartości podlinkowanych stron bez konkretnych zarzutów dotyczących naruszenia prawa. Prosimy informować nas niezwłocznie o stronach połączonych linkami z naszą stroną, których zawartość wydaje się Państwu podejrzana.  Zapewniamy, że jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa na stronach internetowych połączonych linkami z naszą stroną, dany link zostanie niezwłocznie usunięty. Deklaracja ta dotyczy wszystkich linków połączonych z naszymi stronami.

§ 3 Prawa autorskie
Zawartość, układ oraz struktura naszej oferty internetowej są chronione prawami autorskimi i zastrzegamy sobie stanowczo wszystkie prawa ochronne. Szczególnie powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każdego rodzaju wykorzystanie wymagają naszej pisemnej zgody, jeśli tylko według prawnych przepisów krok taki nie jest dozwolony bez aprobaty. Wolno pobierać i kopiować te strony tylko na użytek prywatny, a nie komercyjny. Wyjątkiem tutaj jest materiał tekstowy i ilustracyjny, dostępny dla dziennikarzy w rubryce "Prasa".  Ustanowienie hiperlinków do naszych stron internetowych wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnie naszej zgody.

§ 4 Informacje dotyczące ochrony danych
Poniższe informacje mają na celu poinformowania Państwa, jaki rodzaj danych jest pobierany podczas korzystania z naszych stron internetowych oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Jest zrozumiałe, że przy wszystkich fazach przetwarzania danych postępujemy według obowiązujących niemieckich przepisów o ochronie danych osobowych.

a) Pobranie, wykorzystanie i przekazanie dalej danych osobowych
Podczas korzystania z naszych stron internetowych zostają zarejestrowane informacje ogólnej natury. Należą do nich nazwy wywoływanych stron, zastosowana przeglądarka internetowa, zastosowany system operacyjny, nazwa domeny providera, adres IP użytego komputera, nazwy ściąganych plików oraz data i godzina uzyskania dostępu. Informacje te nie pozwalają wyciągać wniosków odnośnie Państwa osoby i są wykorzystywane przez nas wyłącznie do celów statystycznych i wewnętrznych ukierunkowanych na system.
Dalsze konkretne dane osobowe są rejestrowane tylko wtedy, gdy przekażecie je nam Państwo dobrowolnie do dyspozycji, na przykład w ramach osobistego zapytania konsultacyjnego. Dane odniesione do danej osoby są pojedynczymi informacjami na temat osobistej lub rzeczowej sytuacji określonej lub dającej się określić prawdziwej osoby, jak np. Państwa nazwisko, adres pocztowy lub numer telefonu.
Państwa dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane lub w inny sposób udostępniane osobom trzecim. Przekazywanie osobistych danych do państwowych instytucji lub władz odbywa się tylko w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.

b) Pliki cookie
Strona ta korzysta z usługi Google Analytics, która służy dokonywaniu analiz aktywności sieciowej przez firmę Google Inc. ("Google").  Usługa Google Analytics stosuje pliki tekstowe „Cookie”, zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizowanie korzystania z witryny przez Państwo. Wygenerowane przez plik Cookie informacje o korzystaniu z witryny przez Użytkownika (łącznie z jego adresem IP) są przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapamiętywane.  Firma Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania ze strony przez Użytkownika, do sporządzania raportów o aktywności sieciowej w odniesieniu do tej strony na potrzeby podmiotu prowadzącego witrynę oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz z Internetu.  Firma Google może również udostępniać te informacje podmiotom trzecim, o ile nakazują tak przepisy prawne lub podmioty te przetwarzają odnośne informacje na zlecenie Google. Firma Google gwarantuje, że adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi Google. Państwo mają możliwość zablokowania instalacji plików Cookie dokonując stosownych ustawień swojej przeglądarki internetowej. Może to jednak pociągnąć za sobą ograniczenie możliwości korzystania z określonych funkcji, oferowanych przez tę witrynę. Korzystając z tej strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swych danych przez Google w opisany wyżej sposób oraz w podanych celach. Zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość [za pomocą tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wobec dyskusji wokół stosowania narzędzi analizy danych z pełnymi adresami IP, chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że Google Analytics wykorzystuje niniejszą witrynę wraz z rozszerzeniem "_anonymizelp()", w wyniku czego adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej w celu wykluczenia możliwości bezpośredniego powiązania adresu z danym użytkownikiem.

c) Bezpieczeństwo
Państwa dane osobowe są kodowane przed transmisją i przetwarzaniem, aby chronić je przed dostępem nieuprawnionych osób. Chcemy jednak wyraźnie zaznaczyć, że podczas transmisji danych w Internecie nie możemy zagwarantować pełnego ich bezpieczeństwa. Dotyczy to szczególnie komunikowania się pocztą elektroniczną.

d) Prawa poszkodowanych
Państwo macie zawsze prawo do informacji o tym, czy i które dane osobowe na Wasz temat są u nas zapisane. Gdyby pomimo naszych starań o poprawność i aktualność danych były zapisane błędne informacje, to na Państwa żądanie skorygujemy je. Możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na zapisywanie Waszych danych osobowych poprzez nadesłanie krótkiej wiadomości.

Ważna wskazówka:
Wykorzystywanie danych kontaktowych z Redakcji strony do handlowej reklamy jest wyraźnie niepożądane, chyba że firma winkler udzieliła wcześniej pisemnej zgody lub występują już kontakty handlowe. Niniejszym firma winkler oraz wszystkie wymienione na tej stronie osoby sprzeciwiają się jakiemukolwiek komercyjnemu wykorzystywaniu danych i ich przekazywaniu dalej. 

Poleć tę stronę Poleć tę stronę

Prosimy o wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól (*)

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.

Niestety, ta wiadomość nie mogła zostać wysłana.