Nowe przepisy we Francji dotyczące martwego pola

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało nowe przepisy mające na celu ochronę pieszych, rowerzystów i użytkowników skuterów. Wprowadzają one obowiązek wyposażenia samochodów ciężarowych w oznakowanie informujące o tzw. martwym polu.

Obowiązkowa sygnalizacja martwego pola w samochodach ciężarowych jest odpowiedzią na potrzebę podniesienia świadomości szczególnie zagrożonych użytkowników dróg, takich jak rowerzyści, piesi, motocykliści czy użytkownicy skuterów – wyjaśnia francuski resort spraw wewnętrznych.

Dlatego opublikowany dekret wprowadza obowiązek wyposażenia samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony w oznakowanie sygnalizujące martwe pole i określa jego lokalizację. Oznakowanie musi być widoczne z obu boków oraz z tyłu pojazdu. Obowiązek ten dotyczy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony poruszających się w terenie zabudowanym. Wyjątek stanowią pojazdy rolnicze i leśne, pojazdy służb zimowego utrzymania dróg, służb ratowniczych oraz służb zarządzających autostradami i drogami ekspresowymi.

Kara za niedopełnienie nowego obowiązku może wynosić nawet 750,- EUR. Przez pierwsze 12 miesięcy będzie obowiązywał okres przejściowy. W tym czasie jazda bez oznakowania martwego pola jest zabroniona, lecz nie będą karani kierowcy, jeżeli naklejki lub tablice nie będą dostosowane ściśle do nowych przepisów.

Firma winkler pomoże Państwu w wyborze właściwego wyposażenia pojazdu. Tablice informacyjne są dostępne pod następującymi numerami katalogowymi:

do samochodów ciężarowych:
729 002 008 00 (naklejka) 
729 002 010 00 (tablica magnetyczna) 
729 002 012 00 (tablica aluminiowa) 

do autobusów:
729 002 009 00 (naklejka) 
729 002 011 00 (tablica magnetyczna) 
729 002 013 00 (tablica aluminiowa) 

Seite empfehlen Diese Seite empfehlen

Seite teilen

Seiten-Teil-Formular

Diese Seite empfehlen
Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder (*) aus

Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet.

Diese Nachricht konnte leider nicht gesendet werden.