Asystent pasa ruchu do ochrony przed poważnymi wypadkami

Skręcający w prawo kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów często nie dostrzegają najmniej chronionych użytkowników dróg, takich jak rowerzyści i piesi. Niestety często prowadzi do poważnych wypadków, których można było uniknąć.

Celem wytycznych w sprawie wsparcia wyposażenia pojazdów mechanicznych w systemy asystenta pasa ruchu jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zmniejszenie liczby wypadków drogowych poprzez dobrowolne wyposażenie nowych pojazdów i doposażenie istniejących pojazdów w systemy asystenta pasa ruchu już od stycznia 2019 r. Dodatkowym celem jest zachęcenie do częstszego korzystania z rowerów i poruszania się pieszo w ramach alternatywy do indywidualnego transportu samochodowego.

Zgodnie z wytycznymi i ogólnymi przepisami administracyjnymi federalnej ordynacji budżetowej rząd federalny przyznaje dotacje na działania wspierające montaż systemów asystenta pasa ruchu w pojazdach mechanicznych objętych dotacjami. Zgodnie z wytycznymi dotacjami są objęte pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy liczące powyżej dziewięciu miejsc siedzących wraz z miejscem kierowcy, nabyte i użytkowane w Niemczech w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, do przewozów o charakterze użyteczności publicznej lub działalności publiczno-prawnej. Pula środków na rok jest ograniczona.

 

 

Jak działają takie systemy?

Dla zobrazowania posłużymy się przykładem rozwiązania opartego na oprogramowaniu kamery, a mianowicie ICA-Turn Assist AAS Set2. Szerokokątna kamera boczna o kącie widzenia 150° zamontowana na zewnątrz pojazdu pokazuje kierowcy obraz z prawej strony pojazdu. Kierowca widzi zatem dobrze „martwe pole”. Obraz zarejestrowany przez kamerę jest analizowany w czasie rzeczywistym przez oprogramowanie w czarnej skrzynce, które przy użyciu specjalnego algorytmu ocenia zmiany na obrazie. Umożliwia to odróżnienie obiektów ruchomych, takich jak rowerzyści czy piesi, od obiektów statycznych, na przykład zaparkowanych samochodów. Dzięki temu kierowca jest ostrzegany o potencjalnie zagrożonych rowerzystach oraz unika niepotrzebnego alarmowania przez np. zaparkowany samochód.

Dzięki temu rozróżnieniu kierowca jest ostrzegany o rowerzystach, lecz nie jest alarmowany niepotrzebnie np. o zaparkowanym samochodzie. System jest aktywowany automatycznie w momencie rozpoczęcia manewru zmiany pasa ruchu lub skrętu. Manewr ten z kolei rozpoczyna się poprzez włączenie kierunkowskazu lub skręcenie kierownicy w prawo. Na ekranie monitora jest to sygnalizowane zielonym prostokątem obejmującym strefę zagrożenia. Jeśli w strefie tej pojawi się rowerzysta, system wykryje obiekt i pojawi się ostrzeżenie optyczne i akustyczne. Ostrzeżenie zwraca uwagę kierowcy na ekran, na którym wspomniany zielony prostokąt świeci się teraz na czerwono i pokazuje przyczynę alarmu. Kierowca może samodzielnie ocenić zagrożenie i zareagować stosownie do sytuacji.

 

 

Montaż w pojeździe:

 

Montaż w pojeździe jest stosunkowo łatwy. Poradzi sobie z nim każdy warsztat samochodowy. Firma winkler ma w swojej ofercie łącznie trzy systemy z ABE objęte programem dotacji:

  • ICA-Turn Assist AAS zestaw 2 (z ABE), Nr katalogowy 990 001 381 00 (z czujnikiem skrętu)

 

Wszystkie systemy są aktywowane automatycznie w momencie uruchomienia pojazdu. Dodatkowo w momencie włączenia kierunkowskazu może pojawiać się sygnał akustyczny. W razie zagrożenia kierowca jest ostrzegany optycznie i akustycznie. Kamery mogą zostać podłączone do dodatkowego monitora lub przy użyciu przewodów łączących do istniejących monitorów. 

Mają Państwo jeszcze pytania w sprawie wyposażenia dodatkowego? Doradca firmy winkler chętnie służy Państwu pomocą. Najbliższy oddział firmy winkler znajdą Państwo tutaj. pl/firma/oddzialy/ 

Seite empfehlen Diese Seite empfehlen

Seite teilen

Seiten-Teil-Formular

Diese Seite empfehlen
Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder (*) aus

Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet.

Diese Nachricht konnte leider nicht gesendet werden.