Cenné tipy pro údržbu nákladní plošiny – část 1: servisní kontrola

Na prvním místě je dlouhodobá a spolehlivá použitelnost při každodenním rozvozu. Proto nepodstupujte riziko – pravidelnou údržbou nákladní plošiny předejdete delším prostojům. Cenné tipy ohledně toho získáte v našem tematickém seriálu o údržbě nákladní plošiny.

 

Snadné a efektivní kontroly usnadní údržbu a lze je provádět rychle, bez velké časové náročnosti. Doporučuje se kompletní kontrola 1x ročně ještě před každoroční prohlídkou vyžadovanou bezpečnostními předpisy a rovněž 1x za čtvrtletí servisní kontrola v menším rozsahu.

V první části našeho třídílného seriálu „Cenné tipy pro údržbu nákladní plošiny“ se dozvíte více o pravidelné kontrole nákladní plošiny s ohledem na kontrolu v servisu. V druhé části se věnujeme užitečným informacím ohledně plánu řádného mazání nákladní plošiny. Ve třetí a závěrečné části vám poskytneme užitečné tipy a informace ke komplexní údržbě nákladní plošiny. Můžete se těšit.

 

Část 1: servisní kontrola (čtvrtletní)

 

Vizuální kontrola, kontrola funkce a hlučnosti

 

  • Při zvedání a zavírání plošiny smí být slyšet pouze zvuk hydraulického agregátu. Všechny ostatní zvuky (skřípání, drhnutí) je třeba podrobně prozkoumat, aby se zabránilo vážnému poškození.
  • Jsou všechny vlnovce v bezvadném stavu a nepoškozené? Tyto vlnovce chrání válce proti štěrku a nepříznivým povětrnostním podmínkám a zabraňují problémům při zvedání a zavírání.
  • Zkontrolujte mechanické části a vůli čepů a pouzder.
  • Zkontrolujte elektroinstalaci a kabely, zda nejsou poškozené. Fungují ovládací spínače venkovního ovládání a přídavného ovládání bezproblémově a vrací se bezchybně zpět do neutrální polohy?
  • Jsou všechny kryty ovládací skříně a hydraulického agregátu dosud instalované a nepoškozené? Optimální ochrana proti povětrnostním vlivům zajišťuje bezchybné fungování.
  • Zkontroluje hydraulické hadice, zda se neobjevily vlasové trhliny, vnější poškození a průsaky oleje. Prvním náznakem toho je ‚pocení‘ hadic, většinou u armatur a přípojek. Příčinou často bývají vyschlé a zkřehlé vnější pláště hadic. Naléhavě se doporučuje okamžitá výměna.
  • Důležitou součástí koncepce údržby je pravidelná kontrola hydraulického filtru. Ten by se měl vždy vyčistit nebo při silném znečištění nejlépe vždy vyměnit. Tím se spolehlivě zabrání poruchám funkce v důsledku zanesení částeček nečistot. Kompletní výměna oleje se provádí v rámci velké údržby.
  • Zkontrolujte identifikační nálepku, bezpečnostní nálepku a další bezpečnostní vybavení (označení těžiště atd.), zda nejsou poškozené, a v případě potřeby je vyměňte.
  • Pečlivě vyčistěte nákladní plošinu (samotnou plošinu a zvedací mechanismus) a nesměřujte vysokotlaký proud vody proti ložiskům a válcům. Po čištění postupujte podle plánu mazání doporučeného výrobcem. 

V dalším vydání našeho zpravodaj si budete moci přečíst 2. část tohoto tematického seriálu. Podrobnější informace o všech náhradních dílech pro servisní kontrolu plošiny a zvedacího mechanismu naleznete v katalogu firmy winkler „Zvedací plošina“ (v němčině).
Nahlédněte hned on-line! 

Seite empfehlen Diese Seite empfehlen

Seite teilen

Seiten-Teil-Formular

Diese Seite empfehlen
Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder (*) aus

Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet.

Diese Nachricht konnte leider nicht gesendet werden.