Správnou péčí lze zabránit selhání autobaterií

Předvedeme Vám, jak můžete správnou péčí zamezit selhání autobaterií a prodloužit jejich životnost v zimním období.

Při poklesu venkovní teploty bude motor potřebovat větší výkon odebíraný z autobaterie. Proto je nutno provádět v pravidelných intervalech údržbu autobaterie, čímž bude zaručen startovací výkon, který je pro motor nezbytný. Autobaterie s napětím 24 V pracují ve dvojici. Aby bylo možné dostát požadavkům kladeným na životnost a výkon, musí být obě autobaterie v trvalé vzájemné rovnováze. Je-li jedna z nich přetížena, zatímco druhá má pouze nedostatečné napětí, může v důsledku toho dojít k selhání obou těchto autobaterií a s tím související předčasné výměně. Autobaterie v užitkových vozidlech jsou často intenzivněji vybíjeny ve srovnání s autobateriemi používanými v osobních vozidlech. Proto je těmto autobateriím nutné věnovat více pozornosti a co nejčastěji je dobíjet, minimálně však dvakrát ročně. Zcela nabitá autobaterie má napětí 12,7 V. Jestliže se však toto napětí sníží na 12,4 V nebo méně, může docházet k sulfátování akumulátorové kyseliny a k následnému značnému zhoršení výkonu. Důležité: Jestliže vozidlo opouští dílnu za stavu s nedostatečně nabitou autobaterií, může tato baterie za určitých okolností poskytovat nedostatečný výkon při každodenním provozu, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že již brzy dojde k jejímu selhání. Je-li autobaterie v užitkovém vozidle prázdná nebo vadná, hrozí drahé odstávky a vznik stresových situací pro řidiče i dílnu. Rozhodujícím předpokladem pro to, aby k takovému selhání vůbec nemohlo dojít, je správná péče o autobaterii.   

 

Doporučení společnosti winkler pro dlouhou životnost baterií:

 

  • klidové napětí plně nabité autobaterie činí 12,7 V
  • nejpozději při klidovém napětí 12,4 V je autobaterii nutno dobít
  • povrch autobaterie je nutno trvale udržovat v čistém a suchém stavu
  • pravidelně kontrolujte pevné usazení kabelových přípojek
  • pravidelně kontrolujte hladinu kapaliny a v případě potřeby ji doplňujte destilovanou vodou až po značku udávající maximální stav


Baterie se mohou vybíjet nejen za studených zimních dnů. K jejich selhání dochází často i tehdy, jestliže se vozidla nacházejí v dílně z důvodu provádění prací spojených s údržbou a opravami. Je-li autobaterie vadná nebo není-li plně funkční, může být její selhání způsobeno například zapnutím rádia v době, kdy neběží motor. Problémy mohou vznikat také při jízdách na krátkou vzdálenost: Doba, po kterou motor běží, často nepostačuje k tomu, aby se autobaterie opět plně nabila. Výsledky zkoumání dokládají, že podíl elektrických závad na selháních při silničním provozu dosahuje až 35 procent. Tento podíl zahrnuje, kromě poškozených ozubených řemenů, závad generátorů a problémů při startování, také vybité nebo slabé autobaterie.

V případě dotazů k péči o autobaterie Vám bude ochotně k dispozici příslušný odborný poradce společnosti winkler.
Telefon: +420 323 623 000 
E-mail: autodily@winkler.de

Doporučit tuto stránku Doporučit tuto stránku

doporučená webová stránka firmy winkler

Seiten-Teil-Formular

Doporučit tuto stránku
Vyplňte prosím všechna povinná pole (*)

Děkujeme! Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Tuto zprávu bohužel nebylo možné odeslat.