Právní poučení

§ 1 Ručení za obsah
Za vlastní obsah našich stránek neseme podle všeobecných zásad odpovědnost. Informace uvedené v této internetové nabídce jsme pečlivě sestavili a průběžně je kontrolujeme. Přesto nemůžeme přejímat záruku za jejich správnost, aktuálnost, úplnost ani nepřerušenou dostupnost. Závazné informace, konzultace, doporučení nebo vysvětlení poskytujeme výhradně v rámci individuální komunikace.
Vyhrazujeme si právo kdykoli naši internetovou nabídku upravit, doplnit, zkrátit nebo také kompletně předělat. Také neručíme za to, že obsah naší internetové nabídky je vhodný pro uživatele a jeho účely.

§ 2 Externí linky
Naše nabídka obsahuje také linky na webové stránky, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Obsah takových stránek si žádným způsobem nepřivlastňujeme a nepřijímáme za ně žádnou odpovědnost. Za obsah stránky, na kterou odkazuje link, odpovídá výhradně provozovatel příslušné stránky. Pokud by stránka, na kterou odkazuje link, obsahovala nezákonný obsah, nebylo to pro nás zřejmé. Pokud není znám konkrétní způsob porušení práva, není možné provádět neustálou dodatečnou kontrolu stránek, na které odkazují linky. Pokud se z našich linků dostanete ke stránkám, jejichž obsah vypadá podezřele, bezodkladně nám to oznamte. Pokud zjistíme porušení práva způsobené obsahem stránek, na které odkazují linky, bezodkladně takové linky odstraníme. Toto prohlášení platí pro všechny linky uvedené na našich stránkách.

§ 3 Autorské právo
Obsah, správa a podoba naší internetové nabídky jsou chráněny autorským právem a výslovně si vyhrazujeme veškerá ochranná autorská práva. Jestliže podle zákonných předpisů není daný způsob využití našich stránek přípustný bez našeho souhlasu, je k rozmnožování, zpracování, rozšiřování a jakémukoli způsobu zhodnocení našich stránek nezbytné získat náš písemný souhlas. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno jen pro soukromé účely, ne pro podnikatelské účely. Výjimkou jsou texty a obrazové materiály umístěné v rubrice „Tisk“ a určené pro účely médií. Umístění hyperlinků na naše internetové stránky je povoleno pouze s naším předchozím písemným souhlasem.

Důležité upozornění:
Kontaktní údaje z tiráže na těchto stránkách nesmějí být využívány k reklamním účelům, ledaže by společnost winkler k tomu dala předem své písemné svolení nebo pokud již existuje obchodní vztah. Společnost winkler a všechny osoby jmenované na této webové stránce tímto vyjadřují nesouhlas s každým komerčním využitím a předáváním těchto údajů.

Doporučit tuto stránku Doporučit tuto stránku

doporučená webová stránka firmy winkler

Seiten-Teil-Formular

Doporučit tuto stránku
Vyplňte prosím všechna povinná pole (*)

Děkujeme! Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Tuto zprávu bohužel nebylo možné odeslat.