Právní poučení

§ 1 Ručení za obsah
Za vlastní obsah našich stránek neseme podle všeobecných zásad odpovědnost. Informace uvedené v této internetové nabídce jsme pečlivě sestavili a průběžně je kontrolujeme. Přesto nemůžeme přejímat záruku za jejich správnost, aktuálnost, úplnost ani nepřerušenou dostupnost. Závazné informace, konzultace, doporučení nebo vysvětlení poskytujeme výhradně v rámci individuální komunikace.
Vyhrazujeme si právo kdykoli naši internetovou nabídku upravit, doplnit, zkrátit nebo také kompletně předělat. Také neručíme za to, že obsah naší internetové nabídky je vhodný pro uživatele a jeho účely.

§ 2 Externí linky
Naše nabídka obsahuje také linky na webové stránky, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Obsah takových stránek si žádným způsobem nepřivlastňujeme a nepřijímáme za ně žádnou odpovědnost. Za obsah stránky, na kterou odkazuje link, odpovídá výhradně provozovatel příslušné stránky. Pokud by stránka, na kterou odkazuje link, obsahovala nezákonný obsah, nebylo to pro nás zřejmé. Pokud není znám konkrétní způsob porušení práva, není možné provádět neustálou dodatečnou kontrolu stránek, na které odkazují linky. Pokud se z našich linků dostanete ke stránkám, jejichž obsah vypadá podezřele, bezodkladně nám to oznamte. Pokud zjistíme porušení práva způsobené obsahem stránek, na které odkazují linky, bezodkladně takové linky odstraníme. Toto prohlášení platí pro všechny linky uvedené na našich stránkách.

§ 3 Autorské právo
Obsah, správa a podoba naší internetové nabídky jsou chráněny autorským právem a výslovně si vyhrazujeme veškerá ochranná autorská práva. Jestliže podle zákonných předpisů není daný způsob využití našich stránek přípustný bez našeho souhlasu, je k rozmnožování, zpracování, rozšiřování a jakémukoli způsobu zhodnocení našich stránek nezbytné získat náš písemný souhlas. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno jen pro soukromé účely, ne pro podnikatelské účely. Výjimkou jsou texty a obrazové materiály umístěné v rubrice „Tisk“ a určené pro účely médií. Umístění hyperlinků na naše internetové stránky je povoleno pouze s naším předchozím písemným souhlasem.

§ 4 Informace o ochraně dat

V následujícím poučení vás chceme přehledně informovat o tom, jaký druh údajů získáváme z používání našich stránek a jakým způsobem tato data budeme využívat. Při každém zacházení s daty samozřejmě dodržujeme předpisy na ochranu osobních dat platné v Německu.

a) Získávání, používání a předávání dat
Při používání našich internetových stránek jsou zjišťovány informace obecné povahy. K tomu patří názvy zobrazených stran, použitý webový prohlížeč, použitý operační systém, název domény poskytovatele internetové služby, IP adresa použitého počítače, názvy stažených souborů a datum a čas přístupu. Tyto informace nemají žádný dopad na vaši osobu a používáme je výhradně k interním systémovým a statistickým účelům.
Jiná osobní data zjišťujeme pouze tehdy, když k tomu dobrovolně poskytnete souhlas, například během osobní konzultace. Osobní data jsou jednotlivé údaje o osobních nebo věcných okolnostech určité nebo určitelné fyzické osoby, např. vaše jméno, adresa nebo telefonní číslo.
Vaše data neprodáváme, nepronajímáme ani jiným způsobem nepředáváme třetím stranám. Předávání osobních dat státním institucím nebo úřadům probíhá výhradně v rámci obligatorních právních předpisů.

b) Soubory cookie
Tato webová stránka využívá Google Analytics, což je webová analytická služba poskytovaná portálem Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují vám analýzu používání webové stránky. Informace vytvořené přes Cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenáší na server Google v USA a tam se ukládají. Google používá tyto informace, aby vyhodnotil vaše používání webových stránek, sestavil reporty o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytl další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. Google přenáší tyto informace rovněž na třetí osoby, pokud je to zákonně předepsáno nebo pokud třetí osoby tato data zpracovávají v pověření Google. Google v žádném případě neprovede propojení vaší IP adresy s jinými daty Google. Instalaci Cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že nebudete moci v tomto případě eventuálně využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Využíváním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním dat získaných o vás Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedený účel. Vyzvedávání a ukládání dat může být kdykoliv odmítnuto s účinností pro budoucnost [s tools.google.com/dlpage/gaoptout. S ohledem na diskuzi kolem používání analytických nástrojů s úplnými IP adresami bychom chtěli upozornit na to, že tyto webové stránky Google Analytics se používají s rozšířením „_anonymizeIp()“, a proto jsou IP adresy zpracovávány dále pouze zkráceně, aby se vyloučil přímý vztah k osobám.

c) Zabezpečení
Vaše osobní data jsou před přenosem a zpracováním šifrována, aby byla chráněna před přístupem neoprávněných osob. Výslovně však upozorňujeme na to, že při přenosu dat po internetu není možné zaručit absolutní zabezpečení dat. To platí především pro komunikaci prostřednictvím e-mailu.

d) Právo vlastníka informací
Máte kdykoli právo na informace o tom, zda a jaká vaše osobní data máme uložena. Pokud by i přes naši snahu o přesnost a aktuálnost dat byla uložena nesprávná data, na vaše vyžádání je opravíme. Své svolení k ukládání vašich osobních dat můžete kdykoli odvolat krátkou zprávou.

Důležité upozornění:
Kontaktní údaje z tiráže na těchto stránkách nesmějí být využívány k reklamním účelům, ledaže by společnost winkler k tomu dala předem své písemné svolení nebo pokud již existuje obchodní vztah. Společnost winkler a všechny osoby jmenované na této webové stránce tímto vyjadřují nesouhlas s každým komerčním využitím a předáváním těchto údajů.

Doporučit tuto stránku Doporučit tuto stránku

Vyplňte prosím všechna povinná pole (*)

Děkujeme! Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Tuto zprávu bohužel nebylo možné odeslat.